Ege Üniversitesi İşletme Kulübü

Bilişim Genel Koordinatörlüğü

Organize edilen etkinliklerde gerekli teknik ihtiyacı sağlayan koordinatörlüktür.

Koordinatörlüğün Temel Görevleri
• Etkinliklerin organize edilmesi için teknik ihtiyaçları tespit etmek ve temin edilmesi için ilgili koordinatörlüklere bildirmek
• Etkinlik günü teknik konularda koordinasyonu sağlamak ve etkinliğin program akışını yönetmek
• Twitter akışı için gerekli altyapıyı kurarak etkinlik günü genel koordinasyonu sağlamak
• Kulübümüzün sahip olduğu web sitelerini yönetmek
• Kulüp ve etkinliklerle ilgili algı uyandırmak amacıyla görseller hazırlamak
• Kulüp ve etkinliklerle ile ilgili tanıtım videoları hazırlamak
• Afiş, broşür, tanıtım kitapçığı vb. görseller tasarlamak
• Kulübün “TV Projesi” için gerekli koordinasyonu sağlamak

Bora Dündar – Bilişim Genel Koordinatörü

E-Posta: bilisim@egeisletme.org