Ege Üniversitesi İşletme Kulübü

Tanıtım Genel Koordinatörlüğü

 

Kulübün  iç ve dış kulvarlardaki tanıtımını sağlayan koordinatörlüktür.

Koordinatörlüğün Temel Görevleri
• Kulübü ve faaliyetlerini ilgili platformlarda tanıtımını sağlamak
• Kulüp ve faaliyetlerinin tanıtımı için hazırlanan afişlerini asılması, broşürlerin dağıtımı gibi tanıtım materyalerinin koordinasyonunu saglamak
• Kulüp ve faaliyetlerinin tanıtımı icin gerekli alanlarda stand açmak ve koordinasyonunu sağlamak
• Kulüp etkinliklerine diğer fakültelerden katılım sağlanması için çalışmalar yürütmek ve farkındalık yaratacak faaliyetler yürütmek
• Ege Etkinlik Gastesi projesinin koordinasyonunu sağlamak
• Kulübün dış kulvarlardaki bilinirliğini artırmak için işbirliği içinde olduğu kişi ve kuruluşlarla ilgili faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak
• Kulübe ait branda, rolbaner, etkinlik çerçeveleri gibi tanıtım materyalerinin takibini sağlamak ve kullanımını koordine etmek
• Etkinlik günü tanıtım materyalerinin koordinasyonunu sağlamak

Furkan Hafızoğlu – Tanıtım Genel Koordinatörü

E-Posta: finans@egeisletme.org