Ege Üniversitesi İşletme Kulübü

Organizasyon Genel Koordinatörlüğü

Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen organizasyonların genel koordinasyonu sağlayan koordinatörlüktür.

Koordinatörlüğün Temel Görevleri
• Etkinliklerle ilgili eksiklikleri tespit etmek ve bunları ilgili kişilere iletmek
• Etkinlik salonlarının rezerve etmek, etkinlik için kullanılacak materyaleri temin etmek ve bu doğrultuda ilgili birimlere dilekçe vermek
• Proje liderlerine organizasyon ile ilgili konularda yardımcı olmak
• Proje liderliği veya herhangi bir koordinatörlügün sorumluluğu alanında bulunmayan organizasyonları gerçekleştirmek
• Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen yarışmaların koordinasyonunu sağlamak
• Kulüp ve faaliyetlerinin tanıtımı icin stand vb. tanıtım faaliyetleri için izinler almak
• Kulübe ait branda, rolbaner, etkinlik çerçeveleri gibi tanıtım materyalerini koordine etmek ve temin edilmesini sağlamak
• Etkinlikleri daha çekici hale getirmek için faaliyetler yürütür bu doğrultuda sahne, salon ve fuaye alanında çeşitli düzenlemeler yapmak

Furkan Tapan – Organizasyon Genel Koordinatörü

E-Posta: organizasyon@egeisletme.org