Ege Üniversitesi İşletme Kulübü

Sponsorluk Genel Koordinatörlüğü

Kulüp faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan maddi ve manevi kaynakları sağlamakla görevli koordinatörlüktür.

Koordinatörlüğün Temel Görevleri
• Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda sponsorluk çalışmaları yürütmek
• Sponsorluk vasıtasıyla işbirliğinde olduğumuz kurumların talepleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek ve onların memnuniyetini sağlamak
• Sponsorluk sözleşmesinde taahüt ettiğimiz faaliyetlerin yerine getirilmesinde koordinasyonu ve takibi sağlamak
• Etkinlikler için ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek vb. gereksinimleri temin etmek ve koordinasyonunu sağlamak
• Etkinlik günü sponsorların ihtiyaçları ile ilgilenmek ve bu doğrultuda ihtiyaçlarını gidermek
• Etkinlik günü ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek ve diğer ihtiyaçları temin etmek ve koordinasyonu sağlamak
• Kulübün gelir gider tablosunu oluşturmak
• Kulübün gelir ve gider takibini yapmak ve bu doğrultuda ilgili kişileri bilgilendirmek
• Kulüp faaliyetleri sonucunda oluşan ödemeleri gerçekleştirmek
• Kulübün mali durumu ile ilgili yönetimi bilgilendirmek ve gerektiğinde rapor sunmak
• Etkinlik günü para akışını yönetmek

Yağmur İrem Süs – Sponsorluk Genel Koordinatörü

E-Posta: sponsorluk@egeisletme.org